Dla kogo przeznaczone są szkolenia motywacyjne?
Uncategorized / Grudzień 5, 2017

Każdy człowiek, niezależnie od tego, czym się zajmuje, jaką projektuje pracę musi odpowiedzieć sobie na dwa zasadnicze pytania: Dlaczego mam to robić? Jak mam to robić? O ile na jakiejkolwiek z tych pytań nie uzyska odpowiedzi to, co robi będzie zrealizowane źle, albo ogólnie rzecz biorąc. Te dwa pytania ukazują się zarówno świadomie czyli w formie dialogu wewnętrznego, jak i podświadomie, czyli wtedy, kiedy uprzytamniamy sobie z tego, że czegoś nam brakuje, ale nie uzmysławiamy sobie, co to jest. Jak istotne są to pytania widać w życiu zawodowym. Właściwie każdy, kto trudni się sprzedażą musi znać odpowiedzi na te dwa pytania. Pytania dlaczego odnoszą się motywacji. Pytaniami tymi mogą być: Dlaczego mam sprzedawać (, pisać maile, robić projekt)  ? Co z tego będę miał? W jaki metodę przełoży się to ma jakość mojego życia? Jak dużo  de fakto zyskam w sferze finansowej? Jak ta praca wpłynie na moje relacje z innymi? Czego się oprócz tego nauczę? Dlaczego właśnie ja mam to robić? Komu jest potrzebna moja praca? Z kolei pytania jak dotyczą technologii, czyli konkretnych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania danej pracy. Odpowiedzi na te tego typu pytania są dokładnie tak samo ważne, jak na poprzednie. Nawet silna motywacja do pracy nie wystarczy na długo, jeżeli już…

Szkolenia – inwestycja czy strata czasu?
Uncategorized / Grudzień 5, 2017

Uczymy się przez pełne życie, ten frazes stał się już dość oklepany, niemniej jednak pomimo wszystko jest cały czas prawdziwy. Przez rozwój nie rozumiemy bowiem wyłącznie uczęszczania do szkoły, czy też na kolejne studia podyplomowe. Z wiekiem, nabywamy również coraz to nowych doświadczeń życiowych, uczymy się schematów w jakich przyjdzie nam się poruszać, popełniamy błędy, z których w bardzo wielu sytuacjach wyciągamy wnioski, jesteśmy delegowani na różnorodne warsztaty pracownicze.     To tak tytułem wstępu, a w tym momencie przejdźmy do meritum. Czy rzeczywiście nabywamy nowych kwalifikacji w naszych miejscach pracy, jak przedstawia się sytuacja szkoleń pracowników w polskich firmach? Pomimo, że sprawa nie wygląda do końca pozytywnie, to należy śmiało stwierdzić, że niewątpliwie rozwija we właściwą stronę. Oto wnioski jakie można wysunąć z obserwacji: Pomimo, że funkcja szkoleniowa jest niewiarygodnie istotna w działalności działu kontrolowania zasobami ludzkimi, to jest natomiast dość zaniedbywana Szkolenia przeważnie posiadają miejsce w firmach spersonalizowanych pochodzenia zagranicznego, aniżeli tych rodzimych, czy państwowych Zauważa się też małą liczbę godzin predestynowanych na szkolenia; Spółki przeznaczają małą ilość gotówki na kształcenie Pracownicy w wielu wypadkach traktują warsztaty jako zło konieczne, ponieważ wiążą się one z koniecznością wyjazdów, a tym samym zostawiania rodziny Wyniki badań przeprowadzonych w polskich firmach,…

Działalność gospodarcza i jej formy prawne
Uncategorized / Grudzień 4, 2017

Od wyboru formy prawnej działalności gospodarczej zależne będą koszty jej zarejestrowania oraz dodatkowo uwarunkowania jej dalszego prowadzenia. Firma ma możliwość być prowadzona jako: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka osobowa (czyli jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) lub spółka handlowa (czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , a oprócz tego spółka akcyjna). Jednoosobowa działalność gospodarcza jest to najprostsza forma prawna działalności gospodarczej. Jak sama nazwa wskazuje – zakłada ją jedna osoba. Jest to forma odpowiednia dla nieznacznych, dopiero rozpoczynających własną działalność przedsiębiorstw. Spółka cywilna zakładana jest na podstawie umowy między wspólnikami, własną prostotą w rejestracji i dopełnianiu formalności dorównuje jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółka jawna to formy działalności gospodarczej tworzona najczęściej poprzez niewielką liczbę wspólników, którzy wnoszą do korporacji własny kapitał. Spółka partnerska utworzona jest do prowadzenia działalności polegającej na wspólnym wykonywaniu wolnych zawodów, przykładowo. dentysty, tłumacza czy pielęgniarki. Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna to formy prowadzenia działalności gospodarczejpolegające na podzieleniu między sobą przez wspólników odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Komplementariusze wnoszą większy wkład i całkowicie odpowiadają za długi korporacji, jednakże komandytariusze lub akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność w mniejszej, ograniczonej części. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych metod prowadzenia przedsiębiorstw w Polsce. Jej dużą zaletą jest to, że wspólnicy tej spółki nie odpowiadają swoim majątkiem za długi firmy. Spółka akcyjna jest najbardziej…

Ciekawa Pracę
Uncategorized / Grudzień 4, 2017

Przyjaciółka ma ciekawą pracę, a mianowicie zatrudniona jest w firmie, która organizuje szkolenia Lean Manufacturing. Oczywiście nie jest specjalistką całego zagadnienia, ale za to jej gałęzią jest TWI szkolenie. Bardzo lubi swoją pracę, jak również o niej opowiadać, a ja chętnie jej słucham, gdyż jako osoba szkoląca innych mówi ciekawie i z pasją. Dodatkowo mi jako kierowniczce w jednym sklepie zawsze poleca temat lider zespołu szkolenie, twierdząc, że mi to tylko pomoże. Mąż faktycznie był w tej firmie i sprzedaż i obsługa klienta szkolenia wciągnęło go do końca. Używa sposobów tam przedstawionych w swojej pracy i tych klientów jest więcej, co tylko daje przykład skuteczności szkoleń.