Działalność gospodarcza i jej formy prawne

Grudzień 4, 2017

Od wyboru formy prawnej działalności gospodarczej zależne będą koszty jej zarejestrowania oraz dodatkowo uwarunkowania jej dalszego prowadzenia.

Firma ma możliwość być prowadzona jako: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka osobowa (czyli jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) lub spółka handlowa (czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , a oprócz tego spółka akcyjna).

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest to najprostsza forma prawna działalności gospodarczej. Jak sama nazwa wskazuje – zakłada ją jedna osoba. Jest to forma odpowiednia dla nieznacznych, dopiero rozpoczynających własną działalność przedsiębiorstw. Spółka cywilna zakładana jest na podstawie umowy między wspólnikami, własną prostotą w rejestracji i dopełnianiu formalności dorównuje jednoosobowej działalności gospodarczejSpółka jawna to formy działalności gospodarczej tworzona najczęściej poprzez niewielką liczbę wspólników, którzy wnoszą do korporacji własny kapitał. Spółka partnerska utworzona jest do prowadzenia działalności polegającej na wspólnym wykonywaniu wolnych zawodów, przykładowo. dentysty, tłumacza czy pielęgniarki. Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna to formy prowadzenia działalności gospodarczejpolegające na podzieleniu między sobą przez wspólników odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Komplementariusze wnoszą większy wkład i całkowicie odpowiadają za długi korporacji, jednakże komandytariusze lub akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność w mniejszej, ograniczonej części. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych metod prowadzenia przedsiębiorstw w Polsce. Jej dużą zaletą jest to, że wspólnicy tej spółki nie odpowiadają swoim majątkiem za długi firmy. Spółka akcyjna jest najbardziej złożoną formą prowadzenia biznesu/działalności/przedsiębiorstwa, dla której trzeba zgromadzić duży kapitał.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz